Hemen her gün tanık olduğumuz ve git gide kötü bir duruma geldiği gözlenen trafik kazalarının ağır sonuçları olmaktadır. Yaşanan can ve mal kayıpları oldukça üzüntü vericidir. Özellikle bedensel ve ruhsal hasarların ve maddi zararların yaşanması da olayın yükünü artırdığı aşikardır.

Trafik kazaları nedeniyle ortaya çıkan zararın ve ziyanın tamamı, tazminat hukukunun içerdiği alanlara girmektedir.

Geçirdiğiniz trafik kazalarına bağlı araçlara yapılan Zorunlu Trafik Sigortası kapsamında tazminat hakkınız bulunmaktadır.

Bedensel ve ruhsal olarak meydana gelen zararların tazmin edilebilmesi için öncelikle mağdurun ayrıntılı tıbbi muayene ve tetkiklerinin yapılarak kazayla illiyetli olan rahatsızlıklarına, mevzuatta yer alan ilgili yönetmelikler kapsamında bir kurul tarafından düzenlenmiş maluliyet raporu alınması gerekmektedir. Bu raporun temini sürecinde hem mağdurlara hem de avukatlara danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bize ulaşın, görüşelim…