Otopsi ve ölü muayeneleri, ölüm sebebinin tespiti yanında olayla ilgili bir çok sorunun da cevaplanmasını sağlayan uygulamalardır. Adli otopsiler ülkemizde birçok il merkezinde gerçekleştirilirken, bir çok ilçe merkezinde de eğitimli olmayan hekimlerce ölü muayene işlemi ile yetinilebilmektedir.

Ülkemizde ölüm incelemeleri altyapı, donanım ve kalite standartları açısından tatmin edici seviyede değildir. Dolayısıyla ölümlü olaylarda tablonun net ortaya konulabilmesi için resmi bilirkişiler ile yetinilmeyip taraf bilirkişilerinden de görüş alınmasının katkı sağlayacağı açıktır.