Olay yerinin veya ateşli silah atışının yeniden yapılandırılması vakaların sağlıklı bir şekilde ele alınabilmesi için gerekli bir çalışmadır. Delillerinin usulüne uygun ve eksiksiz toplanmasını gerektirir ve hayli zaman alabilmektedir. Bu nedenle birçok adli dosya, olay yeri veya atış yeniden yapılandırılmadan ele alınmaktadır.

Dosyadaki veriler üzerinden çalışarak olay yerinin veya atışın yeniden yapılandırılması hizmeti vermekteyiz.