Sağlık çalışanlarının mesleki hatalarının (Malpraktis) doğru tespiti dikkatli bir çalışma ve güncel gelişmelerin takibini gerektiren kompleks bir süreçtir.

Malpraktis dosyalarına bakan resmi bilirkişi kurumunun iş yoğunluğu ve personel durumu değerlendirildiğinde dosya içerisindeki önemli ama küçük detayların atlanabileceği ve bunların da hak kayıplarına neden olacağı açıktır.

Malpraktis dosyalarınıza bir kez de biz bakalım.