Ülkemizde cinsel saldırı muayeneleri için 7/24 görev yapan uzman bir birim bulunmadığı için gerek numune alma, gerek muayene işlemleri çoğu zaman bu konuda yeterli eğitimi olmayan personeller tarafından yapılmaktadır.

Buna yargıdaki branşlaşma eksikliği eklenince vakaların yanlış ele alınması riski oldukça artmaktadır. Bunun da çok fazla mağduriyet doğurması kaçınılmazdır.

Cinsel saldırı vakalarında dosya üzerinden inceleme yaparak yapılan işlemlerdeki eksiklikleri, raporlamalardaki hataları, uygulanan yöntemlerin ve testlerin geçerliliğini ve güvenliğini değerlendirip gerçeği bulma yolunda danışmanlık ve raporlama hizmetleri vermekteyiz.