Biz, mesleklerinde uzun yıllar deneyimleri bulunan ve her biri kendi alanlarında binlerce adli rapor yazmış, bilirkişi kanaati ve bilimsel görüşler vermiş, emek sarf etmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergilerde çok sayıda bilimsel makaleleri yayınlanmış adli tıp uzmanları, adli grafologlar, adli balistik uzmanları, çeşitli branşlarda uzman hekimler, çeşitli branşlarda mühendislerden oluşan bir topluluğuz.

Amacımız; savunma ve iddia makamının silahları ve güçleri arasındaki dengesizliği, özellikle savunma tarafının mağdurlarına ve avukatlarına bilimsel görüş ve rapor ile destek vererek dengelemeye çalışmaktır. Diğer yandan yaşanılan çeşitli mağduriyetlerde, örneğin trafik kazaları sonrası meydana gelen rahatsızlık ve sakatlıkların zorunlu trafik sigortası kapsamındaki teminatları kapsamında ilgili sigorta firmasından tazmin edebilmesi için kişinin tıbbi durumunu belgeleme konusunda beden hasar yönetimi ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.