Görüntü kayıt cihazlarının kullanımının giderek yaygınlaşması ve hayatın her alanına girmesi çok çeşitli alanlara işlevsellik kattığı gibi adli konularda da yeni fırsatları beraberinde getirmiştir. Herhangi bir suça veya olaya ilişkin delil niteliğinde görüntü kayıtlarını bulabilme ihtimali günümüzde hayli fazlalaşmıştır. Artan kişisel veya kurumsal dijital video kayıt sistemleri (DVR), kapalı devre televizyon sistemleri (CCTV), kişisel görüntü kayıt cihazları ve akıllı telefonlar bu amaçla yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak görüntülerin kalitesi, çözünürlüğü, olayın veya kişinin kameraya uzaklığı, ışık düzeyi gibi sebepler bu görüntülerin inkâr edilebilirliğini artırabilmektedir. Bu nedenle görüntülerdeki suç ve benzeri olay, kişi tespiti ve kimliklendirilmesi adli veya idari açıdan büyük önem arz etmektedir. Üstelik kayıtlardaki kaliteyi düşüren etkenler görüntü inceleme uzmanları açısından da işi zorlaştırabilmektedir.

İnceleme konusu görüntü kayıtları, fotoğraf çıktıları, yazıcı çıktıları ve görüntü içeren her türlü veri üzerinde, görüntü iyileştirme, kurgu, manipülasyon ve montaj tespiti, mukayese görüntüler ile karşılaştırmalar yaparak yüz tanıma ve kişi kimliklendirmesi konunun uzmanlarınca yapılmaktadır.