Adli Tıp Merkezi, masumiyetin korunması temelinde tüm mağdurların, hasta ve sağlık çalışanlarının haklarının korunması, adaletin doğru ve hızlı bir şekilde işlemesi için mağdurlar, sağlık çalışanları, hukukçular ve sigorta firmalarının ihtiyaç duyduğu teknik bilgi desteğini sağlamayı hedeflemektedir.